Final Regional Carpfishing 2024

Documentación

  • Bases

Bases Final Regional Carpfishing 2024

Bases Grupo A Carpfishing 2024

Bases Grupo B Carpfishing 2024

  • Clasificación

Clasificación Final Regional Carpfishing 2024

Clasificación Clasificatorio Grupo A Carpfishing Sierra Brava 2024

Clasificación Clasificatorio Grupo B Carpfishing Alqueva 2024